امروز جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

گزارش کمیسیون تشکیلات مجمع نمایندگان در دوره هفتم منتشر شد شنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۴۸:۱۰


گزارش کمیسیون تشکیلات مجمع نمایندگان در دوره هفتم منتشر شد تعداد بازدید: ۸

حجت الاسلام و المسلمین رضوانی نسب در گزارش عملکرد کمیسیون تشکیلات مجمع نمایندگان را در دوره هفتم تشریح کرد.
 
حجت الاسلام والمسلمین عباس رضوانی نسب در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی مجمع، گزارشی اجمالی از عملکرد کمیسیون تشکیلات و مدیریت در این دوره ارائه کرد و اظهار داشت: در مورد عملکرد کمیسیون تشکیلات و مدیریت در دو حوزه میتوان صحبت کرد یک بحثی در مورد مصوبات و بررسی هایی که راجع به مباحث داخلی مجمع نمایندگان بود یک سری مباحثی که راجع به مباحث خارج از مجموعهی مجمع بود در مورد مباحث داخلی آنچه که در این مدت بررسی و تصویب شد، اولاً شرح وظایفی بود که در رابطه با خودِ کمیسیون که همهی کمیسیونها کارکردند ما هم آنجا کار کردیم.
 
 
 
رئیس کمیسیون تشکیلات مجمع نمایندگان در دوره هفتم ادامه داد: دوم طبق ماده32 و 33 اساسنامه مجمع نمایندگان آنجا شرح وظایف و چارت تشکیلاتی دبیرخانه را بر عهدهاین کمیسیون گذاشته است که ما آن را در دستور کار قرار دادیم و بررسی کردیم مصوب کردیم هم شرح وظایف همه واحدهای خود دبیرخانه مجمع نمایندگان و چارت و ساختار تشکیلاتی را پیشنهاد دادیم که در مجمع عمومی هم بررسی خواهد شد.
 
 
 
عضو مجمع نمایندگان طلاب تصریح کرد: در مورد مباحثی که خارج از فضای بحث مجمع داشتیم، بعد از دیدار رهبر معظم انقلاب با اعضای محترم شورای عالی ایشان مطالباتی را از اعضای شورای عالی داشتند از همان روز اول بررسی کردیم تا ببینیم در مطالبات حضرت اقا از شورای عالی، چه چیزهایی از آن برای کمیسیون تشکیلات مدیریت است.
 
 
 
حجت الاسلام و المسلمین رضوانی نسب اضافه کرد: در همان روز اولی که بررسی کردیم رسیدیم به این مطلب که مرکز مدیریت راهبردی حوزههای علمیه، یکی از مطالبات حضرت آقا است آن را در دستور کار قرار دادیم کار خیلی خوبی انجام شد طرح مرکز مطالعات راهبردی مرکز علمیه که با ساختارش، با وظایفش با کلاً فضایی که نسبت به زیرمجموعههای آن مرکز است و راهبردها و سیاستها و آن افقی که باید برای این مرکز دیده شود را بررسی کردیم در جلسات متعدد کمیسیون بررسی شد با بعضی از اعضای جامعهی مدرسین، برخی کارشناسان و خبرگان در این حیطه جلساتی برگزار شد و الحمدالله در کمیسیون تصویب شد که این هم جزء طرحهایی است که در همین یکی دوسال آخر کمیسیون بررسی و تصویب کردیم و به نتایجی هم رسید، البته هرچند بخاطر اینکه خود این مرکز تشکیل شده بود و در واقع در مجمع عمومی آمد و رأی نیاورد ولی خدا روشکر میکنیم که با پیگیری-هایی که شد خود آن مرکز هم در مجموعه مرکز مدیریت حوزههای علمیه راهاندازی شد.